B1-51 nam cầu nguyễn tri phương hướng đông nam

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 100/lô m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Lượt xem: 533 Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ Điện thoại: 0903 559 159 Mã tin: 21

bán đất nam cầu nguyễn tri phương B1-30 lô số 7

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 100 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Lượt xem: 513 Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ Điện thoại: 0903 559 159 Mã tin: 20

Bán đất đường 10,5m B1-24 lô số 81 Nam cầu Nguyễn Tri Phương

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 100 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Lượt xem: 520 Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ Điện thoại: 0903 559 159 Mã tin: 19

Bán đất biệt thự sinh thái hòa xuân

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 315 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Lượt xem: 497 Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ Điện thoại: 0903 559 159 Mã tin: 18

B1-27 hướng đông bắc khu đô thị sinh thái hòa xuân

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 125 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Lượt xem: 506 Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ Điện thoại: 0903 559 159 Mã tin: 17

Bán đất khu đô thị sinh thái hoà xuân B1-28 2 mặt tiền trước sau

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 157,5 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Lượt xem: 517 Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ Điện thoại: 0903 559 159 Mã tin: 16

bán đất nam cầu nguyễn tri phương B1-38

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 100 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Lượt xem: 505 Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ Điện thoại: 0903 559 159 Mã tin: 15

Bán lô số 58 b1-27 khi đô thị sinh thái hoà xuân

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 382 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Lượt xem: 495 Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ Điện thoại: 0903 559 159 Mã tin: 14

Mở bán block B1-36 khu đô thị sinh thái hoà xuân

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 120 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Lượt xem: 493 Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ Điện thoại: 0903 559 159 Mã tin: 13

Khu vực: b1-17 nam cầu nguyễn tri phương, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 100 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Lượt xem: 515 Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ Điện thoại: 0903 559 159 Mã tin: 12
Dữ liệu đang được cập nhật.....
Dữ liệu đang được cập nhật.....
Dữ liệu đang được cập nhật.....
Dữ liệu đang được cập nhật.....
Dữ liệu đang được cập nhật.....

B1-51 nam cầu nguyễn tri phương hướng đông nam

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 100/lô m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ

bán đất nam cầu nguyễn tri phương B1-30 lô số 7

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 100 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ

Bán đất đường 10,5m B1-24 lô số 81 Nam cầu Nguyễn Tri Phương

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 100 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ

Bán đất biệt thự sinh thái hòa xuân

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 315 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ

B1-27 hướng đông bắc khu đô thị sinh thái hòa xuân

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 125 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ

Bán đất khu đô thị sinh thái hoà xuân B1-28 2 mặt tiền trước sau

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 157,5 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ

bán đất nam cầu nguyễn tri phương B1-38

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 100 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ

Bán lô số 58 b1-27 khi đô thị sinh thái hoà xuân

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 382 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ

Mở bán block B1-36 khu đô thị sinh thái hoà xuân

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 120 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ

Khu vực: b1-17 nam cầu nguyễn tri phương, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày đăng: 08-05-2015 Diện tích: 100 m2 Liên hệ: Mr. Tịnh Đường: Khu vực: Cẩm Lệ,Đà Nẵng Giá : Liên hệ
Dữ liệu đang được cập nhật.....

Đòi lại quyền lợi đối với nhà đất của cha mẹ để lại

Bố mẹ tôi sinh được 4 người con. Năm 1973 gia đình tôi cùng góp sức tạo dựng mảnh đất có diện tích 500m2 và căn nhà gỗ tại TP H. Do cuộc sống anh chị em tôi… -> Chi tiết